true 1 November 2014 31 October 2015 31 October 2015 true false 07042676 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 07042676 2014-10-31 07042676 2015-10-31 07042676 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:RestatedAmount 2014-10-31 07042676 uk-gaap:RestatedAmount 2015-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2014-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2015-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2014-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2015-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2014-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2015-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2014-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2015-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2014-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2015-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2014-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:CompanySecretary 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:RegisteredOffice 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-10-31 07042676 uk-bus:MainBusiness 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:EntityBankers 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-10-31 07042676 uk-countries:UnitedKingdom 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-countries:Europe 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-countries:NorthAmerica 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-countries:SouthAmerica 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-countries:Asia 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-gaap:AllAssociates 2014-11-01 2015-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2014-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2015-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2014-11-01 2015-10-31 07042676 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-11-01 2015-10-31 07042676 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:Director1 2014-11-01 2015-10-31 07042676 uk-bus:Director1 2015-10-31 07042676 2013-10-31 07042676 2014-10-31 07042676 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:RestatedAmount 2013-10-31 07042676 uk-gaap:RestatedAmount 2014-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2013-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2014-10-31 07042676 uk-gaap:NetGoodwill 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-10-31 07042676 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-10-31 07042676 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2013-10-31 07042676 uk-gaap:PlantMachinery 2014-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2013-10-31 07042676 uk-gaap:Vehicles 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2013-10-31 07042676 uk-gaap:FixturesFittings 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-10-31 07042676 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2013-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:OtherProvisions 2014-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2013-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:WithinOneYear 2014-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2013-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:AfterOneYear 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:CompanySecretary 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:RegisteredOffice 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-10-31 07042676 uk-bus:MainBusiness 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:EntityBankers 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-10-31 07042676 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-10-31 07042676 uk-countries:UnitedKingdom 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-countries:Europe 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-countries:NorthAmerica 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-countries:SouthAmerica 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-countries:Asia 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-gaap:AllAssociates 2013-11-01 2014-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2013-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2014-10-31 07042676 dpl-gaap:CostSales 2013-11-01 2014-10-31 07042676 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-11-01 2014-10-31 07042676 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:Director1 2013-11-01 2014-10-31 07042676 uk-bus:Director1 2014-10-31
Registered number: 07042676
A & S Sons Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 October 2015
Apex Accountancy Services (Stratford) Ltd

73 Portway
Stratford
London
E15 3QJ
Abbreviated Balance Sheet
2015 2014
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Intangible Assets 2 50,750 54,375
Tangible Assets 3 9,599 11,999
60,349 66,374
CURRENT ASSETS
Stocks 57,214 42,198
Cash at bank and in hand (6,430) (4,911)
50,784 37,287
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (136,722) (96,802)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) (85,938) (59,515)
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES (25,589) 6,859
Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year 4 - (6,432)
NET ASSETS (25,589) 427
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 5 100 100
Profit and Loss Account (25,689) 327
SHAREHOLDERS' FUNDS (25,589) 427
Page 1
For the year ending 31 October 2015 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges her responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2008).
On behalf of the board
Mrs Ayesha Noor
11/07/2016
Page 2
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Intangible Fixed Assets and Amortisation - Goodwill
Goodwill is the difference between amounts paid on the acquisition of a business and the fair value of the separable net assets. It is amortised to profit and loss account over its estimated economic life of .... years.
Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Leasehold 5% SL
Fixtures & Fittings 20% NBV
Stocks and Work in Progress
Stocks and work in progress are valued at the lower of cost and net realisable value after making due allowance for obsolete and slow-moving stocks. Cost includes all direct costs and an appropriate proportion of fixed and variable overheads. Work-in-progress is reflected in the accounts on a contract by contract basis by recording turnover and related costs as contract activity progresses.
Intangible Assets
Total
Cost £
As at 1 November 2014 72,500
As at 31 October 2015 72,500
Amortisation
As at 1 November 2014 18,125
Provided during the period 3,625
As at 31 October 2015 21,750
Net Book Value
As at 31 October 2015 50,750
As at 1 November 2014 54,375
Page 3
Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 November 2014 44,999
As at 31 October 2015 44,999
Depreciation
As at 1 November 2014 33,000
Provided during the period 2,400
As at 31 October 2015 35,400
Net Book Value
As at 31 October 2015 9,599
As at 1 November 2014 11,999
Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year
2015 2014
£ £
Bank loans - 6,432
Share Capital
Value Number 2015 2014
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 100.000 1 100 100
Transactions With and Loans to Directors
Dividends paid to directors
Page 4